Table

# Team Pl Pts
5. Newbury 2XV 9 23
6. Witney 2XV 9 21
7. Redingensians 3XV 9 20
8. Henley 3XV 9 18
9. Windsor 2XV 10 17
10. Reading Abbey 2XV 9 5
11. Aylesbury 2XV 9 -5