Table

# Team Pl Pts
5. Witney 2XV 19 50
6. Amersham & Chiltern 2XV 19 44
7. Newbury 2XV 19 42
8. Henley 3XV 19 29
9. Windsor 2XV 19 18
10. Reading Abbey 2XV 19 16
11. Aylesbury 2XV 19 -10