Table

# Team Pl Pts
5. Redingensians 3XV 4 10
6. Henley 3XV 4 10
7. Newbury 2XV 3 6
8. Amersham & Chiltern 2XV 3 6
9. Reading Abbey 2XV 3 5
10. Aylesbury 2XV 3 0
11. Witney 2XV 4 0