Table

# Team Pl Pts
5. Witney 2XV 15 35
6. Amersham & Chiltern 2XV 15 33
7. Newbury 2XV 14 25
8. Henley 3XV 15 23
9. Windsor 2XV 15 22
10. Reading Abbey 2XV 14 11
11. Aylesbury 2XV 14 0