Club app icon

Pitchero Club

The official Clwb Rygbi Y Bala app

View

Bala 1st XV - Match centre

Pwllheli
Bala
Tries
I Rowlands
Penalties
R Jones
Sat 1 Oct 14:30 - WRU National Leagues - North Wales Division One Full time

Match report Pwllheli v Bala Oct 1st 2016

Match report Pwllheli v Bala Oct 1st 2016

Mae ‘ne filoedd yn heidio i Ben Llyn bob blwyddyn - i fyw, ar eu gwyliau, neu i weithio ar visas tramor. Ond pam mynd i Ben Llyn? Does ‘ne ddim yn arbennig o hardd am y lle, dim ond ambell i borthladd fel Aberdaron, neu Porthdinllaen a tydy P&O nac Irish Ferries yn eu defnyddio a dim ond cychod hwylio bach sy’ yno yn mynd am dro rownd rhyw gewyll cimychiaid, neu i wylio pobol yn casglu cregyn llygad myheryn (ych â fi!). Ma’ ’ne ffys mawr yn cael ei wneud hefyd am yr ynys ym mhen draw’r penrhyn - ‘does ’ne ddim hyd yn oed ffordd tarmac yno, dim bysus na rheilffordd, dim ond llwybrau defaid. Dim caffi, tafarn, archfarchnad, gorsaf betrol na chasino, deud y gwir, ‘does ‘ne ddim byd yno - dim mast mobeil ffôn na letrig, (tebyg iawn i Gwm Cynllwyd!) ac os ydi’r tywydd yn troi, mi fyddwch chi’n sownd yno am fisoedd a dim i’w ’neud ond siarad efo miloedd o seintiau sy’ wedi’u claddu yno. Mi fase hyd yn oed yr ysbrydegwr Swêl o’r Bala wedi cael llond bol. Deud y gwir, ma’ ‘ne fwy i’w ’neud yn Llanycil - o leia’ gewch chi fyrger a hufen iâ gan Mari Jones. Tase ‘ne rhyw foi solet o Seland Newydd wedi cael y ffeithiau yma i gyd o’r dechre, fase fo ddim wedi dod i weithio i Ben Llyn am ddwy flynedd - fase fo wedi mynd i le mwy gwaraidd fel Wrecsam a fase fo ddim wedi sgorio’r cais wnaeth ennill y gêm i Bwllheli ddydd Sadwrn.

Dechreuodd sgrym Y Bala’n gryf gan wthio pac Pwllheli yn ôl, ond wrth i’r sgrym droi, llwyddodd wythwr Pwllheli i godi’r bêl a’i heglu hi am y lein cyn ei phasio i’r asgellwr i dirio ym munudau cynta’r gêm. Ergyd galed i’r Bala ei chymryd ond nid amharodd hyn ar ysbryd yr hogie wrth iddynt ail-ddechrau’r gêm gyda thân yn eu boliau.

Wedi’r dechrau siomedig, Y Bala oedd i weld yn rheoli gyda’r bêl yn hanner Pwllheli trwy gydol yr hanner cyntaf. Llwyddodd Y Bala i’w gwthio’n ôl i’r corneli ond safodd amddiffyn Pwllheli’n gadarn gyda thaclo caled yn rhwystro’r Bala rhag cyrraedd y llinell gais ar fwy nag un achlysur. 7-0 ar yr hanner.

Roedd hyder ymysg y tîm ar ddechrau’r ail hanner a rhaid canmol safon y rygbi oedd i’w weld brynhawn dydd Sadwrn. Llwyddodd y ddau dîm i ennill tir ac ymosod yn beryglus drwy gydol yr hanner a Phwllheli lwyddodd i gymryd mantais gyntaf wrth i’r maswr ffugio’n daclus a chodi stêm a sgorio dan y pyst. Trosgais i’w gwneud yn 14-0 i Bwllheli.

Ymatebodd y Bala’n ffyrnig a gweithio’n galed i ennill tir ac ailgylchu’r bêl yn daclus a’i lledu o un ochr y cae i’r llall, fel maent wedi’i wneud mor llwyddiannus ar ddechrau’r tymor. Llwyddodd Ilan i dorri tacl a hyrddio ei hun yn dda er mwyn ymestyn a sgorio cais, 14-5. Ailddechreuodd Y Bala gyda’r un tempo ac ennill cic gosb ar linell ddeg Pwllheli. Penderfynwyd mynd am y pyst a llwyddodd Rhydian i’w tharo’n daclus drosodd, 14-8. Y Bala fu’n pwyso weddil y gêm ond daliodd amddiffyn Pwllheli’n gadarn. Gêm i brofi nad ydi hogie cefn gwlad yn barod i ildio modfedd - ac roedd y Kiwi hefyd yn gelsiau drosto!

Does dim gêm Sadwrn nesaf, ond cyfle i’r chwaraewyr ymlacio a chwarae golff.

Tudur Lynch

Quilter Kids First Champions winner – November: Hinckley RFC

Key moments

15:00
Try Ilan Rowlands scores for Bala
20:00
Penalty Rhydian Jones kicks a penalty for Bala

Highlights

View 0 new events
20:00 Penalty 0 - 8
Rhydian Jones kicks a penalty for Bala
20:00 Sub On
Endaf Jones is substituted on for Bala
20:00 Sub On
Robin Owen is substituted on for Bala
20:00 Sub On
Iw Morris is substituted on for Bala
15:00 Try 0 - 5
Ilan Rowlands scores for Bala
10:00 Sub On
Owain Puw is substituted on for Bala
10:00 Sub On
Thabo Mitchell is substituted on for Bala
Start of the game
Replay game

As it happened

  • Pwllheli
  • Bala
  • 0
  • Owain Puw Sub On 10:00'
  • Thabo Mitchell Sub On 10:00'
  • Ilan Rowlands Try 15:00'
  • Rhydian Jones Penalty 20:00'
  • Endaf Jones Sub On 20:00'
  • Robin Owen Sub On 20:00'
  • Iw Morris Sub On 20:00'

Video Advertising

Team selection

Team selection has not been published for this fixture yet.

League round up

Other North Wales Division One results

29
3
Ruthin
40
14
Bethesda

Comments

Loading comments

League table

# Team Pl Pts
1. Pwllheli 22 103
2. Nant Conwy 22 101
3. Caernarfon 22 78
4. Bala 22 73
5. Llandudno 22 55
6. Mold 22 55
7. Bro Ffestiniog 22 45

Team sponsor

Club sponsors