Club app icon

Pitchero Club

The official Clwb Rygbi Y Bala app

View

Bala 1st XV - Match centre

Bala
Abergele
G Davies, E Evans (2), R Jones (2), R Jones (2), T Lynch, I Rowlands, M Roberts, O Puw
Tries
R Jones (8), O Aled
Conversions
R Jones
Penalties
Sat 15 Oct 14:30 - WRU National Leagues - North Wales Division One Full time

Match Report Bala v Abergele Oct 15th 2016

Match Report Bala v Abergele Oct 15th 2016

Mae ‘ne westy ar y Costa del Rhyl-Abergele sy’ wedi bod yn ganolbwynt y sylw yn dilyn achos llys y pêl-droediwr Ched Evans. Mi wnaeth brenin Lloegr, Edward y cyntaf ystyried aros yn yn 1294, ond gan ei fod yn ddyn andros o dal, doedd y gwely ddim yn ei ffitio a doedd o chwatih ddim yn hoffi brecwset continental o groissants a jam felly mi aeth o am “all you can eat” a bar adm ddim mewn mynachlog yn Abergele. Mi wnaeth o fwynhau’n ofnadwy yma efo criw oedd ar barti stag o Lerpwl a Manceinion ac mi wnaeth y rhain ei helpu i ymosod ar y Cymry oedd yn byw yn y bryniau. Hen ddyn cas oedd Edward a’i freichie hir yn golygu ei fod yn cael y gore ar ei wrthwynebywr. Deud y gwir, roedd ’ne chwinc mawr ynddo fo a hyn yn dilyn cnoc ar ei ben pan neidiodd o i fyny a hitio’i dalcen mewn peilon lectrig wrth glywed y newyddion da am farwolaeth Llywelyn Ein Llyw Olaf. Mi oedd o’n casau Albanwyr, Cymry, Iddewon a beicwyr.

Roedd gan Y Bala bwynt i’w brofi b’nawn Sadwrn yn dilyn canlyniadau siomedig yn ddiweddar a dechreuwyd y gêm ar dân gyda phac Y Bala’n gwthio pac Abergele’n ôl bob cyfle hyd hes i’r sgrym orfod newid yn un “peidio gwthio” ar yr hanner, yn dilyn perfformiad dominyddol rheng flaen Y Bala.
Agorwyd y sgôr gan gic gosb Rhydian yn gynnar, cyn i Garan dirio am gais cynta’r gêm yn dilyn hyrddiad gan y blaenwyr. Gyda’r Bala’n pwyso ar linell gais Abergele gyda llif o ymosodiadau, derbyniodd Elgan T’isa’r bêl ar ongl daclus a thirio am ei gynta’ yn y gêm. Ymatebodd y gwrthwynebwyr yn bositif wedi dechrau cadarn Y Bala a llwyddodd Abergele i’w gwthio’n ôl ymhell i’w hanner eu hunain cyn iddynt lwyddo i groesi o dan y pyst a sgorio cais, er bod amheuon cryf a gafodd y bêl ei thirio.

Nid amharodd hyn ddim ar rhythm Y Bala a gwelwyd ymosodiadau a phasio slic yn torri drwy amddiffyn Abergele drwy gydol y p’nawn. Robin yn gorffen symudiad taclus, Elgan yn ffugio ac yn sgorio ei ail gais, Tudur yn hollti drwy’r canol a rhedeg o dan y pyst cyn i Rhydian redeg o amgylch un amddiffynnwr a drw’r asgellwr i sgorio ei gynta’ yn ystod y gêm.

Gwelwyd yr un patrwm yn ystod yr ail hanner gyda’r Bala’n ymosod o bob rhan o’r cae. Llwyddodd Moi i amsugno dau amddiffynnwr i’w daclo cyn cael ei ddwylo’n rhydd a phopio’r bêl fel un o chwaraewyr y Crysau Duon i Ilan i’w chario dan y pyst. Gwelodd Rhydian gyfle i ail-ddechrau o’r ddwy ar hugain yn gyflym a tharo’r bêl ymhell i lawr y cae cyn i neb o Abergele ymateb. Defnyddiodd ei sgiliau pêl-droed y mae Llanuwchllyn wedi bod yn eu benthyg i gicio’r bêl ar lawr ar hyd hanner y cae a sgorio ei ail gais.

Dwylo taclus unwaith yn rhagor arweiniodd at ail gais Robin, y bêl yn cael ei lledu ar hyd y llinell cyn i Miall ei phasio i Robin ruthro lawr yr asgell i dirio. Braf oedd gweld Rhun Dafydd yn chwarae ei gêm gyntaf y tymor yma a gyda’i gyffyrddiad cyntaf amserodd y bas yn berffaith i’w gefnder Miall, oedd ar ongl daclus, a thorrodd drwy’r amddiffyn i sgorio o dan y pyst.

Daeth cais olaf Y Bala gan Owain Puw wedi iddo gasglu’r bêl bum metr o’r llinell gais yn dilyn cic a chwrs. Y sgôr derfynol oedd 74-19. Un ar ddeg o geisiau, un gic gosb ac wyth trosiad! Perfformiad gwych gan yr hogie a gobeithio y gwelwn yr un peth yr wythnos nesa’ i ffwrdd yn erbyn Yr Wyddgrug.

Mi fase Abergele wedi gallu gwneud efo rhywun fel Edward bnawn Sadwrn, i godi ofn ar Y Bala, er i Abergele, chwarae teg iddyn nhw, ddal ati tan y diwedd a phrofi bod ganddyn nhw galon, os nad breichiau a choesau hir fel Edward y Cyntaf.

> Bydd bws i gefnogwyr yn cael ei drefnu i fynd i gêm yn erbyn Brynmawr ar Hydref 29ain. Os ydych yn dymuno mynd, cysylltwch efo Alun Lloyd drwy Facebook neu ar 07538 571249 os yn bosib’ erbyn dydd Mawrth Hydref 25ain.


Tudur Lynch

Quilter Kids First Champions winner – November: Hinckley RFC

Key moments

3:00
Penalty Rhydian Jones kicks a penalty for Bala
9:00
Try Garen Davies scores for Bala
10:00
Conversion Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
13:00
Try Elgan Evans scores for Bala
14:00
Conversion Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
26:00
Try Elgan Evans scores for Bala
27:00
Conversion Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
32:00
Try Robin Jones scores for Bala
33:00
Conversion Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
35:00
Try Rhydian Jones scores for Bala
38:00
Try Tudur Lynch scores for Bala
39:00
Conversion Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
6:00
Try Ilan Rowlands scores for Bala
7:00
Conversion Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
15:00
Try Rhydian Jones scores for Bala
22:00
Try Robin Jones scores for Bala
23:00
Conversion Owain Aled kicks a conversion for Bala
31:00
Try Miallt Roberts scores for Bala
32:00
Conversion Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
37:00
Try Owain Puw scores for Bala
38:00
Conversion Rhydian Jones kicks a conversion for Bala

Highlights

View 0 new events
38:00 Conversion 74 - 0
Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
37:00 Try 67 - 0
Owain Puw scores for Bala
32:00 Conversion 55 - 0
Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
31:00 Try 48 - 0
Miallt Roberts scores for Bala
23:00 Conversion 36 - 0
Owain Aled kicks a conversion for Bala
22:00 Try 34 - 0
Robin Jones scores for Bala
20:00 Sub On
Rhun Dafydd is substituted on for Bala
20:00 Sub On
Owain Puw is substituted on for Bala
20:00 Sub On
Rhys Morris is substituted on for Bala
15:00 Try 29 - 0
Rhydian Jones scores for Bala
10:00 Sub On
Miallt Roberts is substituted on for Bala
10:00 Sub On
Dave Yates is substituted on for Bala
7:00 Conversion 10 - 0
Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
6:00 Try 8 - 0
Ilan Rowlands scores for Bala
End of period 1
39:00 Conversion 76 - 0
Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
38:00 Try 72 - 0
Tudur Lynch scores for Bala
35:00 Try 62 - 0
Rhydian Jones scores for Bala
33:00 Conversion 57 - 0
Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
32:00 Try 53 - 0
Robin Jones scores for Bala
27:00 Conversion 43 - 0
Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
26:00 Try 41 - 0
Elgan Evans scores for Bala
14:00 Conversion 24 - 0
Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
13:00 Try 22 - 0
Elgan Evans scores for Bala
10:00 Conversion 17 - 0
Rhydian Jones kicks a conversion for Bala
9:00 Try 15 - 0
Garen Davies scores for Bala
3:00 Penalty 3 - 0
Rhydian Jones kicks a penalty for Bala
Start of the game
Replay game

As it happened

 • Bala
 • Abergele
 • 0
 • Rhydian Jones Penalty 3:00'
 • Garen Davies Try 9:00'
 • Rhydian Jones Conversion 10:00'
 • Elgan Evans Try 13:00'
 • Rhydian Jones Conversion 14:00'
 • Elgan Evans Try 26:00'
 • Rhydian Jones Conversion 27:00'
 • Robin Jones Try 32:00'
 • Rhydian Jones Conversion 33:00'
 • Rhydian Jones Try 35:00'
 • Tudur Lynch Try 38:00'
 • Rhydian Jones Conversion 39:00'
 • Ilan Rowlands Try 6:00'
 • Rhydian Jones Conversion 7:00'
 • Dave Yates Sub On 10:00'
 • Miallt Roberts Sub On 10:00'
 • Rhydian Jones Try 15:00'
 • Rhun Dafydd Sub On 20:00'
 • Owain Puw Sub On 20:00'
 • Rhys Morris Sub On 20:00'
 • Robin Jones Try 22:00'
 • Owain Aled Conversion 23:00'
 • Miallt Roberts Try 31:00'
 • Rhydian Jones Conversion 32:00'
 • Owain Puw Try 37:00'
 • Rhydian Jones Conversion 38:00'

Video Advertising

Team selection

Team selection has not been published for this fixture yet.

League round up

Other North Wales Division One results

Ruthin
8
13
Bethesda
0
63
Pwllheli

Comments

Loading comments

League table

# Team Pl Pts
1. Pwllheli 22 103
2. Nant Conwy 22 101
3. Caernarfon 22 78
4. Bala 22 73
5. Llandudno 22 55
6. Mold 22 55
7. Bro Ffestiniog 22 45

Team sponsor

Club sponsors