Club app icon

Pitchero Club

The official Clwb Rygbi Y Bala app

View

Bala 1st XV - Match centre

Bro Ffestiniog
Bala
Tries
G Davies
Conversions
E Jones
Penalties
E Jones
Drop Goals
E Jones
Sat 4 Feb 14:30 - WRU National Leagues - North Wales Division One Full time

Match Report Bro Ffestiniog v Bala Chwefror 4ydd 2017

Match Report Bro Ffestiniog v Bala Chwefror 4ydd 2017

Roedd hanner tîm Y Bala wedi mynd ar stag i Nottingham ac roedd Gwgs yr hyfforddwr a T.P. y cadeirydd yn wallgo, nid oherwydd nad oedd ganddyn nhw dîm i fynd i’r Blaenau o bobman, ond am na chawson nhw wahoddiad i’r stag! (‘Doedd hen bobol ddim yn cael mynd!) Wna’ i ddim enwi stag pwy oedd o, rhag ofn i gefnogwyr Y Bala ymosod arno ond mi aeth ei frodyr, Siôn a Tudur Lynch hefyd, er mawr cywilydd iddynt, i chwilio am Lady Marion. Roedd Nottingham ar un adeg yn eiddo i’r Cymry a’r enw arni oedd Tref yr Ogof. Yn ddiweddarach daeth barnwr Seisnig o’r enw Snot i feddiannu’r lle a fe’i gelwid am gyfnod yn Snotland, tref y baw trwyn. Chwarae teg i Bro, mi wnaethant yn wreiddiol gytuno i ganslo’r gêm, nes iddyn’ nhw sylweddoli ei bod hi’n Sadwrn y noddwyr yn y clwb, ac yn ddiwrnod i’r teulu fwynhau. Fe ddaeth torf dda allan i ddathlu a hyd yn oed y merched yn cael mynediad i’r clwb i wneud bwyd. Fel Y Bala, mae’n glwb ynghanol y gymuned ac yn dawel bach roedd eu cefnogwyr yn hyderus y gallent guro tîm Y Bala nad oedd ar eu cryfaf, ond siom fawr gawson nhw.

Gyda gymaint yn ei stagio hi, roedd yn gyfle gwych i chwaraewyr ifanc y clwb wneud eu marc ac mi wnaethant hynny gan chwarae gêm ar dempo uchel a pharhau efo athroniaeth Gwgs o ledu’r bêl ar bob cyfle. Gyda’r hen ben Ifan Hughes yn meistrioli’r pac, Dochan ymhobman a Clwyd yn arwain y cefnwyr, roedd Y Bala ar dân a’r criw ifanc yn teimlo’n gartrefol iawn yn y tîm cyntaf. Chafodd Bro mo’r cyfle i fygwth llinell Y Bala o gwbwl, drwy’r pnawn. Roedd Eben yn gywir iawn efo’i gicio gan fwrw Bro yn ôl yn gyson a fo gafodd bwyntiau cyntaf Y Bala. Da ei weld yn ôl ar ôl triniaeth ar ei benglin. Roedd Robin a Miall yn creu hafoc efo’r bêl yn eu dwylo ac Ilan Talybont yn dechrau ei gêm gyntaf yn gadarn, gan brofi ei ddawn ar y safon yma. Garan gafodd gais cyntaf Y Bala gan ddangos ei gryfder yn gwthio drosodd. Cynnyrch y tîm ieuenctid ydi Garan, er ei fod bellach wedi hen ennill ei le yn y tîm cyntaf. Eben yn gywir efo trosiad gwych i’w gwneud hi’n 0 - 10 i’r Bala. Gyda Bro yn chwarae i lawr y rhiw yn yr ail hanner, roedd disgwyl amser caled ond llwyddodd Y Bala i godi eu gêm i lefel arall, gan daclo’n ffyrnig a bygwth llinell Bro ar sawl achlysur. Daeth Daniel Thabo Morgan ac Owain Tudur ymlaen am eu gêm gyntaf a phrofi eu bod yn barod i chwarae ar y lefel yma. Diolch i Daf Ty Cap, hyfforddwr yr ieuenctid, am feithrin yn hogie ifanc sydd â chalon, ond yn bwysicach, yn mwynhau chwarae i’r clwb. Un arall yn y sgwad oedd Ceredig Puw, oedd yn ysu am gêm ac mi ddaw ei gyfle o yn fuan iawn. Cic adlam gan Eben i gwbwlhau’r fuddugoliaeth.

Braf oedd gweld nifer o rieni newydd yn gwylio’r bechgyn yn gwneud eu marc. Fel dudodd y bardd “Ond rhieni newydd sydd ar y hen feysydd hyn.” Braidd yn dawel a diniwed oeddent - a ddim cweit yn deall be’ ydi bod yn gefnogwyr go iawn - gweiddi, rhegi ar y reffari a gwylltio cefnogwyr y tîm arall. I’w helpu ar gyfer gemau’r dyfodol, mae’r Parchedig H.D. Jones wedi cytuno i gynnal cyrsiau hyfforddi ar ddiwedd pregeth bob nos Sul. Dowch yn llu! Seibiant rwan dros gyfnod gemau’r Chwe Gwlad.

Un Na Chafodd Wahoddiad i’r Stag Dw!

Quilter Kids First Champions winner – November: Hinckley RFC

Key moments

17:00
Penalty Eben Jones kicks a penalty for Bala
11:00
Try Garen Davies scores for Bala
12:00
Conversion Eben Jones kicks a conversion for Bala
35:00
Drop Goal Eben Jones scores a drop goal for Bala

Highlights

View 0 new events
35:00 Drop Goal 0 - 13
Eben Jones scores a drop goal for Bala
30:00 Sub On
Ceredig Puw is substituted on for Bala
15:00 Sub On
Danial Thabo Morgan is substituted on for Bala
12:00 Conversion 0 - 7
Eben Jones kicks a conversion for Bala
11:00 Try 0 - 5
Garen Davies scores for Bala
5:00 Sub On
Lee Evans is substituted on for Bala
End of period 1
17:00 Penalty 0 - 10
Eben Jones kicks a penalty for Bala
Start of the game
Replay game

As it happened

  • Bro Ffestiniog
  • Bala
  • 0
  • Eben Jones Penalty 17:00'
  • Lee Evans Sub On 5:00'
  • Garen Davies Try 11:00'
  • Eben Jones Conversion 12:00'
  • Danial Thabo Morgan Sub On 15:00'
  • Ceredig Puw Sub On 30:00'
  • Eben Jones Drop Goal 35:00'

Video Advertising

Team selection

Team selection has not been published for this fixture yet.

League round up

Other North Wales Division One results

11
10
Ruthin
Pwllheli
95
0
32
14
Bethesda

Comments

Loading comments

League table

# Team Pl Pts
1. Pwllheli 22 103
2. Nant Conwy 22 101
3. Caernarfon 22 78
4. Bala 22 73
5. Llandudno 22 55
6. Mold 22 55
7. Bro Ffestiniog 22 45

Team sponsor

Club sponsors