Club app icon

Pitchero Club

The official C.P.D Aberffraw app

View

Noson wych neithiwr - diolch i bawb

3 weeks ago By Gerallt Roberts

Clwb yn dod â'r gymuned at ei gilydd

Hoffai'r clwb ddiolch i bawb am eu cefnogaeth i wneud y noson o adloniant gyda Tudur Owen a Hogia Bodwrog yn llwyddiant neithiwr.

Diolch yn gyntaf i Tudur Owen am ddod adra i'w filltir sgwâr i'n diddanu gyda blas o'i daith newydd Parablu - mi fydd y daith hon yn sicr yn llwyddiant ysgubol yn 2019. Diolch hefyd i Hogia Bodwrog am ein diddanu ac am arwain y noson yn wych - mae'r hogia yma yn dalentog iawn.

Diolch i bawb wnaeth brynu tocyn a'n helpu i greu noson i'w chofio yn ein pentref bach ni. Roedd clywed yr anthem ar y diwedd yn wych.
Diolch i bwyllgor y clwb am gael y weledigaeth i greu y noson ac am wirfoddoli ar y noson i sicrhau fod pob dim yn mynd yn iawn.

Roedd yna bron i 200 o bobl yn Neuadd Glannau Ffraw neithiwr ac mae'r clwb unwaith eto yn falch o fedru dod â'r gymuned at ei gilydd. Mae neithiwr wedi profi bod gofyn am nosweithiau adloniant Gymraeg a pha mor bwysig yw adnodd fel y neuadd bentref leol.

Ein gobaith yw cyflwyno noson arall yn y dyfodol.

Mae'r clwb pêl-roed yn credu bod cydweithio gyda'r gymuned yn hollbwysig er mwyn dod â phawb at ei gilydd.

Finally a special thank you to Mike from the hall for his time, effort and commitment to make the night a success with us.

Updated 22:14 - 30 Dec 2018 by Gerallt Roberts

Where next?

Raffle winners 2018 Thank you to all who bought and sold the raffles
Aberffraw v Pwllheli tomorrow 2pm First time these two clubs meet

Video Advertising

Comments

Loading comments

Look the part with adidas Locker Room

Fixtures
Sat 26 Jan
a
1st Team Amlwch Town
League 14:00
Sat 2 Feb
h
1st Team Blaenau Amt
League 14:30

News sponsors

Affiliations

Club sponsors