Table

# Team Pl Pts
5. Witney 2XV 16 39
6. Redingensians 3XV 16 39
7. Newbury 2XV 16 35
8. Henley 3XV 17 24
9. Windsor 2XV 17 22
10. Reading Abbey 2XV 16 12
11. Aylesbury 2XV 16 0