Table

# Team Pl Pts
5. Windsor 2XV 5 14
6. Amersham & Chiltern 2XV 4 11
7. Henley 3XV 5 10
8. Newbury 2XV 4 7
9. Witney 2XV 5 5
10. Reading Abbey 2XV 4 5
11. Aylesbury 2XV 4 0