Table

# Team Pl Pts
5. Witney 2XV 11 26
6. Newbury 2XV 11 24
7. Windsor 2XV 11 22
8. Redingensians 3XV 10 20
9. Henley 3XV 10 18
10. Reading Abbey 2XV 10 10
11. Aylesbury 2XV 11 -4