Verslag algemene ledenvergadering dd 28 juni 2012

3 years ago By Jan Seignette

1. opening door de voorzitter om 20.10 uur Jerker Grader heet alle aanwezigen welkom 2. notulen van de ALV d.d. 30 juni 2011 worden goedgekeurd

3. ingekomen stukken: 5 afzeggingen
4. jaarverslagen:
(door een mankement aan de beamer is een visuele presentatie niet mogelijk)
ontvangen en voorgelezen:
– bouwcommissie
– barcommissie
– scrumbulletinredactie
– kracht/conditiecoach
– klussenteam
– vice-voorzitter betreffende communicatie
– niet ontvangen, wel beschikbaar: sponsorcommissie
de jaarverslagen liggen ter inzage bij de secretaris
5. jaarverslag van de secretaris, Hans Walscheid van Dijk, wordt voorgelezen
6. jaarverslag van het Hoofd Technische Commissie Jeugd, Sean Gallagher, wordt voorgelezen
opmerking van Walter van der Mast dat de club risico (aansprakelijkheid) loopt als er niet bij de NRB ingeschreven jeugdspelers worden opgesteld, het gaat echter uitsluitend over jeugd die meetraint en nog geen wedstrijden speelt
7. jaarverslag van de Technisch Commissie Senioren wordt voorgelezen door Michel Hartong, beoogd opvolger van Charlie Dekker als Hoofd TC
– er is afscheid genomen van een aantal selectiespelers
– er zijn contacten met enige spelers die de selectie kunnen versterken
– er is een coach voor het 2e team gevonden
– Frans Frakking wordt manager van het 3e team, Allard Posthuma wordt captain
– Marc Hamel wordt captain van het 4e team
– Hans Hentzepeter wordt coördinator 3e/4e team
Hans van den Bovenkamp vraagt of de termen 3e en 4e team weer kunnen terugkeren i.p.v. Z-electie, dit zal gebeuren
8. technisch beleid voor het komende seizoen is meegenomen in punt 7
9. jaarverslag van de penningmeester, PietHein Govers, wordt voorgelezen
– o.a. de situatie rond kleedkamers en tweede veld wordt uitgebreid behandeld
het veld dat in het verlengde van ons veld ligt zal worden aangepast aan de
rugbymaten en zal gedeeld worden met NVC, tevens mag er een kunstgrasveld
van NVC door ons gebruikt worden
een voorstel om het bestuur de vrijheid te geven verder te onderhandelen met
de Gemeente Naarden wordt zonder tegenstemmen aangenomen
– de cijfers over het afgelopen seizoen eindigen in een positief saldo van ca.
€ 3.300,00
Hierna wordt een pauze van tien minuten ingelast
10. het verslag van de kascontrolecommissie wordt door Berend de Jong voorgelezen
de commissie is tevreden over de cijfers van het afgelopen seizoen en
verzoekt de ALV om de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen met algemene stemmen wordt verleend
11. begroting voor het komende seizoen is onder punt 9 al behandeld
12. vaststellen van de contributie: de bedragen blijven gelijk aan die van het afgelopen seizoen
13. de kascontrolecommissie zal uit dezelfde personen bestaan als het afgelopen seizoen, hetgeen met algemene stemmen wordt aangenomen; volgens Walter van der Mast moet er elk jaar één nieuw lid worden benoemd, dit is in de statuten en HR echter niet terug te vinden, maar dit moet wel worden opgenomen
14. Charlie Dekker treedt af als Hoofd TC Senioren; Michel Hartong wordt met algemene stemmen als nieuw Hoofd TC benoemd
de aftredende bestuursleden: Sean Gallagher, Richard Vlaar en PietHein Govers zijn herkiesbaar, hetgeen ook met algemene stemmen gebeurt
15. de Clemens Steenman Kakenbeker wordt uitgereikt aan Charlie Dekker, de Fred Bakker Trofee aan Petra Pel, Jack Heer krijgt een plaatje op de pilaar; alle drie plus Peter Akkermans krijgen een fles wijn en een boeket bloemen
16. rondvraag:
Peter de Graaf heeft een aantal (oude) posters over promotie van damesrugby bij zich en wil deze graag aan het bestuur overhandigen
17. sluiting: om 23.00 uur bedankt Jerker Grader alle aanwezigen voor hun komst en spreekt de wens uit dat we een mooi rugbyseizoen tegemoet mogen gaan

 

 

Where next?

Buikspieren trainen op een Swissball is beter. Een brunch - tegenwoordig noemt men hem liever curl up - is effectiever als je hem uitvoert op een Swissball ipv op een vaste ondergrond.
Krachttraining, nieuwe tendensen en methodes. Je traint een niveautje hoger met de post-activatietruc. Samengesteld door John Kenbeek.

Comments

Loading comments
 
Fixtures
Sat 13 Feb
h
Cubs 1 Waterland 1
League 11:00
h
Junioren Twente 1
League 12:00
Sun 14 Feb
h
Colts Haarlem
League 13:00
a
2nd XV RRC 1
League 14:30
 

News sponsors

Club sponsors