Match Report NW Senior Cup Bala v Pwllheli Chwefror 9ed 2019

Match Report NW Senior Cup Bala v Pwllheli Chwefror 9ed 2019

By Martin Thomas
12 February
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

Match Report NW Senior Cup Bala v Pwllheli Chwefror 9ed 2019


Dim Trugaredd!
Y Bala 33-6 Pwllheli
Ddim yn aml mae Pwllheli’n cael cweir mewn gêm gwpan, nes eu bod nhw’n falch o glywed chwiban ola’r reffarî. Maen’ nhw wedi colli ddwywaith i’r Bala mewn wythnos ac mi fyddan nhw’n cael hunllefau tan y tymor nesa wrth gofio fel y bu i bac Y Bala fwlio eu blaenwyr ymhob agwedd o’r chwarae, a’u holwyr, sy’ fel arfer yn ennill gemau iddynt, mor dawel â Byd Mary Jones ynghanol gaea. Dan arweiniad y capten, Moi, mae’r tîm ar dân. Roedd Stafell Yogi dan ei sang ar ôl y fuddugoliaeth wrth i bawg wylio gêm Yr Eidal yn erbyn Cymru, er nad oedd tîm yr hen Warren ddim gystal â thîm Gwgs. Llongyfarchiadau i Javier am gael ei enwi’n seren y gêm, ond y gwir ydi fod sgwad Y Bala i gydyn sêr a’r cefnogwyr hefyd yn disgleirio, gan gynhyrfu chwaraewyr Pwllheli drwy’r amser. Ond er y cellwair, mae ‘ne ddau glwb yma sy’n parchu ei gilydd, a Phwllheli’n gobeithio y gwneith Y Bala ffafr efo nhw’r Sadwrn nesa a churo Llandudno, sy’n cystadlu efo nhw am y Bencampwriaeth.
Pwllheli aeth ar y blaen efo dwy gic gosb, o droed ciciwr medrus iawn, 0-6. Roedd Owain hefydyn gwisgo’i sgidiau pêl droed ac ar ôl rhediad cryf ganddo ar yr asgell, ciciodd bêl berffaith i gyfeiriad y pyst, lle’r oedd Iestyn a’i frawd, Alwyn, am y gorau i gyrraedd y bêl gyntaf. Baglodd Iestyn Alwyn, gan ei fod yn cael y blaen arno a sgorio cais cynta’r Bala. Troswyd gan Owain, 7-6. Roedd nerfau cynnar Y Bala wedi diflannu a dangosodd Ilan Talybont ei gryfder gan chwythu canolwr Pwllheli o’r ffordd a sgorio, 12-6 ar yr hanner. Blaenwyr Y Bala oedd yn meistroli wedi’r ail ddechrau ac wedi troseddu cyson gan Bwllheli, yn agos i’w llinell, rhoddodd y reffarî gais cosb i’r Bala, 19-6. Tydy Garan ddim yn hoffi ceisiau cosb a mynnodd sgorio cais ei hun ac aeth drwy wal frics ar lein Pwllheli i sgorio. Troswyd gan Javier, 26-6. Wrth i flaenwyr ffresh a heini ddod ar y cae i’r Bala, cafodd y pac ail wynt a gwthio Pwllheli ugain llath a mwy a sgoriodd Ilan wrth fôn y sgrym. Trosodd Javier gic wych o’r ystlys. Llandudno nesa - brwydr arall. Mae cefnogwyr Y Bala eisoes yn garglo efo mêl a wisgi er mwyn cael eu lleisiau’n barod i ddeud pethau neis wrth fechgyn Riviera’r Gogledd.
Gohebydd y Wasg
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs