Noson Gwobryo Clwb Rygbi Bala 2018/19

Noson Gwobryo Clwb Rygbi Bala 2018/19

By Martin Thomas
20 June 2019
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

Noson Gwobryo Clwb Rygbi Bala 2018/19


Cafodd y Clwb Rygbi Bala noson llwydianus yn Plas Isaf ar Dydd Sadwrn 15fed Mehefin. Y gwr gwadd ar y noson oedd Andy Powell ( cyn wythwr tim rugby Cymru). Roedd y Noson yn cael i cyflwyno gan Dilwyn Morgan ac Phil ( o'r rhondda)
Enillwyr y gwobrau a'r y noson roedd :-

1. Chwaraewr y Chwaraewyr - Owain Aled
2. Aelod y Flwyddyn - Robin (Cablyd) Owen
3. Y Chwaraewr a ddangosodd y Gwelliant Mwyaf - Miall
4. Chwaraewr y Flwyddyn (2XV) - Med Price
5. Aelod Mwyaf Addawol - Ceredig Puw
6. GOFFA T.A.D - Dewi Pugh
7. Goffa Arron Sugden - Steffan Roberts
8. Cefnogwyr y Flwyddyn - Nia, Sioned, Lydia ac Teleri

Dros cant o fobol wedi dod ar noson ac diolch i pawb am gwneud yn noson yn llwydianus.

Roedd yr Adran Iau ac Adran Merched wedi cael diwrnod gwobrwyo yn pnawn y 15fed o Mehefin gyda Andy Powell yn cyflwyno y gwobre. Enillwyr Adran Merched ;-
1. Most Improved U13s – Efa Jones
2. Coaches Player U13s - Enlli Davies
3. Players Player U13s - Erin Fflur Lloyd
4. Most Improved U15s - Beca Edwards
5. Coaches Player U15s - Gweno Jarman
6. Players Player U15s - Lliwen Williams

Enillwyr y Bechgyn
1. Most Improved U13s - Macsen Parry
2. Chwaraewr y Flwyddyn U13s - Mathew Jones
3. Chwaraewr y Chwaraewyr U13s – Abel Jones
4. Chwaraewr y Flwyddyn U15s - Hari Jones
5. Chwaraewr y Chwaraewyr U15s - Jac Robert

Mae rhaid llongyfarch Mali Jones am cael i dewis i tim Cymru Dan 18 ac sgorio y cais ola i curo Lloeger. Da Iawn Mali

Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs