Main Sponsor - Mary'sMember Club - International Gay Rugby - IGRTraining Kit Sponsor - Aramark
Lions Shortlisted for £500 Grant

Lions Shortlisted for £500 Grant

By Gavin Wong
2 October 2018
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

Cardiff Lions have been shortlisted for the Skipton Grassroots Giving 2018 Grant!


Mae Clwb Rygbi Llewod Caerdydd ar restr fer Cymdeithas Adeiladu Skipton ar gyfer grant Grassroots Giving 2018.
Er mwyn inni dderbyn y grant, rydym angen i chi i bleidleisio drosom ni.
Os fyddwn ni'n llwyddiannus, byddwn yn derbyn £500 ar gyfer offer clwb. Bydd yr arian yn ein helpu i barhau i hyrwyddo rygbi cynhwysol ar draws de Cymru.
Cliciwch ar y ddolen isod, rhowch gyfeiriad e-bost, a dyna hi!
Byddwn y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi wythnos nesa!

Skipton Building Society have shortlisted the Cardiff Lions RFC for their Grassroots Giving 2018 grant.
In order for us to receive the grant, we would need you to vote for us.
If we are successful, we would receive £500 for club equipment. The funding will help us continue to promote inclusive rugby across South Wales.
Simply click on the link below, enter an email address, and that's it!
We will find out the results next week!

Pleidleisiwch drosom ni!
Vote for us!

https://www.skiptongrg.co.uk/apply-for-funding/2018-shortlisted-groups/wales/cardiff-lions-rfc/

Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs