Main Sponsor - Mary'sMember Club - International Gay Rugby - IGRTraining Kit Sponsor - Aramark
New Committee & Misson Statements

New Committee & Misson Statements

By Christopher Whitton
26 June 2018
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

Following our Annual General Meeting in May, the new Club Committee have published the updated Mission Statements.


At the Annual General Meeting of Cardiff Lions RFC on 19th May, the membership elected the following to the Club Committee:

Christopher Whitton - Chairman
Liam Donovan - Treasurer
Luke Bonome-Davis - Club Secretary
Mark Lewis-Evans - Rugby Secretary
Paul Millner - Social & Fundraising Secretary

The Club Committee are pleased to announce the updated Club and Committee Mission Statements for 2018-2019:-

English:
"Cardiff Lions RFC is Wales' first Gay & Inclusive Rugby Club. We are for the development of rugby in South Wales in an all-inclusive environment that supports one-an-other on & off the pitch as a Pride."
"To guide this, the club committee will aid & support all members, and promote the ideals of the club at all times."

Cymraeg:
“Clwb Rygbi Llewod Caerdydd yw clwb rygbi hoyw a chynhwysol cyntaf Cymru. Rydym yn sefyll dros ddatblygu rygbi yn Ne Cymru mewn awyrgylch holl gynhwysol sydd yn cefnogi ein gilydd ar ac oddi ar y maes chwarae gyda balchder.”
“I arwain hyn, mae pwyllgor y clwb yn cynorthwyo ac yn cefnogi pob aelod, ac yn hyrwyddo delfrydau y clwb yr holl amser.”

The relevant section in the club policy book has been updated and available to all registered members of Cardiff Lions RFC via the documents section on our website.

Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs