News & EventsLatest NewsCalendar
CPD Llanberis yn cyflwyno siec i Plas Pengwaith.

CPD Llanberis yn cyflwyno siec i Plas Pengwaith.

CPD Llanberis FC11 Aug 2020 - 20:03
Share via
FacebookX
https://www.pitchero.com/clubs

Llanberis FC present cheque to Plas Pengwaith residential home .

Yn ddiweddar, cyflwynodd CPD Llanberis siec o £1,200 i Gartref Preswyl Plas Pengwaith yn Llanberis. Llwyddodd y chwaraewyr ac aelodau'r pwyllgor i redeg neu gerdded 500 milltir yr wythnos ar ddechrau pandemig Covid-19.

Dywedodd Carwyn Jones, rheolwr CPD Llanberis: "Hoffem ddiolch o galon i bawb gyfrannodd tuag at yr her, naill ai drwy gerdded/redeg neu drwy roi cyfraniad.

Yn y llun uchod, mae Carwyn Jones ac Aled Hughes yn cyflwyno’r siec i Ken Jones (aelod oes y clwb) sydd yn aros ym Mhlas Pengwaith ar hyn o bryd.

*

Following the club’s fundraising efforts at the start of the coronavirus pandemic, Llanberis FC recently presented a check for £1,200 to Plas Pengwaith Residential Home in Llanberis. The players and committee members ran or walked 500 miles a week to raise the money.

Carwyn Jones, manager of Llanberis FC, said: "We would like to thank everyone who contributed to the challenge, either by walking / running or by donating.

Pictured above are Carwyn Jones and Aled Hughes presenting the check to Ken Jones (life member of the club) who is currently staying at Plas Pengwaith.

Further reading