News & EventsLatest NewsCalendar
New Ladies Team

New Ladies Team

Urien Sion Huws18 Jul 2019 - 20:35
Share via
FacebookX
https://www.pitchero.com/clubs

An opportunity to create history and develop new skills by playing for the first ever Llanberis women’s football team.

Cyfle i greu hanes a datblygu sgiliau newydd wrth chwarae i dim cyntaf erioed merched Llanberis. Plis rhannwch a lledaenu’r gair, a dangos eich cefnogaeth.

Os oes unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost i Sioned Phillips ar llanberis.wfc@gmail.com

An opportunity to create history and develop new skills by playing for the first ever Llanberis women’s football team. Please share and spread the word, and show your support.

If you have any questions don’t hesitate to send SIoned Phillips an e-mail at llanberis.wfc@gmail.com

Further reading