Archebu Tocynnau 6 Gwlad cartref Cymru 2020

Archebu Tocynnau 6 Gwlad cartref Cymru 2020

By Ifor Efans
27th July
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

Orders for Wales’ Home 6 Nations matches 2020


Gemau / Matches:

01.02.2020: Cymru v Yr Eidal / Wales v Italy

22.02.2020: Cymru v Ffrainc / Wales v France

14.03.2020: Cymru v Yr Alban / Wales v Scotland

CEISIADAU / APPLICATIONS:

Trwy e-bost yn uniongyrchol i Wmffra (wmffra@btinternet.com) erbyn 01.09.2019 AR YR HWYRAF.

By e-mail directly to Wmffra (wmffra@btinternet.com) by 01.09.2019 AT THE LATEST.

Diolch / Thanks

Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs