Pools Bach MY Scaffolding

Pools Bach MY Scaffolding

By Tomos Hughes
8 November
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

Pools Bach MY Scaffolding £100


1 enillydd yn y Pools Bach MY Scaffolding Services, llongyfarchiadau i Ywain McGuire Jones, a diolch i bawb am gefnogi!
Y rownd nesaf fydd yr olaf cyn egwyl Cwpan y Byd i'r Pools Bach. Diolch i bawb am y gefnogaeth barhaus, ac i Huw Trefri am drefnu’r Pools!


? 1 winner in the MY Scaffolding Services Pools Bach, congratulations to Ywain McGuire Jones, and thank you to everyone for supporting!
? The next round will be the last before the World Cup break for the Pools Bach. Thank you to everyone for the continued support, and to Huw Trefri for organising the Pools!


Bournemouth v Everton (Premier League)
Liverpool v Southampton (Premier League)
Nottingham Forest v Crystal Palace (Premier League)
West Ham v Leicester (Premier League)
Cardiff v Sheffield United (Championship)
Newcastle v Chelsea (Premier League)

Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs