Alffa - Noddi Chwaraewyr / Player Sponsorship

Alffa - Noddi Chwaraewyr / Player Sponsorship

By Admin Officer
7 August 2018
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

Diolch i Dion o'r Grwp Alffa noddi ein chwaraewr Robin W Thomas / Thanks to Dion form the Group Alffa for sponsoring our player Robin W Thomas.


Band Roc Blues o Lanrug yw Alffa. Yr aelodau yw Dion Jones and Siôn Land y ddau yn ddisgyblion chweched dosbarth yn Ysgol Brynrefail.

Rock Blues Band from Llanrug. Dion Jones and Siôn Land are both sixth formers in Ysgol Brynrefail.

Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs