Fantasy Football 2021/2022

Fantasy Football 2021/2022

By Nick Cropper
30 July 2021
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

Ymunwch a’r hwyl eleni / Join in the fun this season


Mae Ffantasi Fŵt clwb peldroed Llanrug yn cymeryd cyfeiriad gwahanol eleni wrth iddo gael ei gynnal ar lwyfan SKY Fantasy Football. Er mwyn cymeryd rhan mi fydd angen i chi greu cyfrif ar fantasyfootball.skysports.com , yna creu eich tîm o dan rheolau y wefan a cysylltu eich tim i gynghrair Clwb Pel Droed Llanrug gyda’r PIN 9667399.

The Llanrug FC Fantasy Football competition will take a different direction this season and be run on the SKY Fantasy Football website. To be able to enter a team, you will need to create an account on fantasyfootball.skysports.com create a team within the website rules and then link your team to the Llanrug FC league using the PIN 9667399.

Y gost o ymuno a’r gynghrair fydd £10 fel yr arfer a gall hwn gael ei dalu i unrhyw aelod o’r pwyllgor, neu yn syth i gyfrif banc y clwb neu drwy paypal gan ddefnyddio y manylion isod.

The cost to join the league will be £10 as usual and this can be paid in cash to any committee member, or by direct bank transfer or Paypal to the club using the details below.

Enw Cyfrif/Acc Name:- LLANRUG UNITED FOOTBALL CLUB
SORT CODE :- 40-16-02
ACCOUNT NO:- 21077856

MEWN UNDEB MAE NERTH

Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs