Ffantasi Ffwt 2019/2020 Fantasy Football

Ffantasi Ffwt 2019/2020 Fantasy Football

By Nick Cropper
17th July
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

Dewch i ymuno yn yr hwyl eto eleni..... come join the fun!!!!!


Ffantasi Ffwt 2019/2020 Fantasy Football

CPD LLANRUG UNITED FC - FFANTASI FFWT 2019/2020 FANTASY FOOTBALL

Diolch o galon i chwi am ymuno yn yr hwyl y tymor diwethaf, gai plis ofyn i chwi ymuno a ni eto eleni. Bydd tymor newydd yn cychwyn nos Wener 9ed Awst 2019, yr un yw’r rheolau ac hefyd y ffi sef £10.00 (arian parod neu siec yn daladwy i CPD Llanrug United FC).

Mae'r clwb wir angen eich cymorth i godi arian yn yr hinsawdd economaidd anodd hwn.
Gai plis annog arnoch i gael mwy o unigolion i gymeryd rhan, unai eu bod yn deulu, ffrindiau neu gydweithiwr.

Atodaf isod y ffurflen ymelodi a’r rheolau a hefyd y rhestr chwaraweyr sydd ar gael heddiw
Cadwch eich llygaid allan gan y byddaf yn diweddaru rhestr y chwaraewyr yn reolaidd hyd at y dyddiad cau. Sef 12 o’gloch ar y 9fed o Awst 2019

Diolchaf i chwi ymlaen llaw am eich cefnogaeth, a dymunaf phob lwc i bawb.
“MEWN UNDEB MAE NERTH”

Many thanks for participating in the fun again last season, can we please ask you to participate for the new season, which commences on Friday 9th August 2018.
The rules are the same and also the entry fee of £10.00 (cash or a cheque payable to Llanrug United FC).
The Club really needs your support to raise much needed funds in this difficult economic climate.
Why not invite more individuals to join the fun, either family, friends or work colleagues?
Please find below the rules and entry form and also the available players list.
Keep an eye out as I will be updating the players list regularly in the run up to the closing date. Which is 12 o’clock on the 12th of August 2019

Thank you in advance for your support, and wish you all the best of luck.

Diolch
Nick Cropper.

docx

Ffantasi Ffwt Ffurflen Mynediad 2019/2020

27.7KB
Download
pdf

Ffantasi Ffwt 2019/2020 Rhestr Chwaraewyr

133.3KB
Download
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs