Ffantasi Ffwt 2020/2021 Canlyniad Terfynol

Ffantasi Ffwt 2020/2021 Canlyniad Terfynol

By Nick Cropper
1 July
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs

DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH / THANK YOU FOR YOUR SUPPORT MEWN UNDEB MAE NERTH


Cadarnhad o Enillwyr 2020/2021

Tim Rheolwr Pwyntiau
1af MEIBION STEVIE G MEILIR JONES 1,450
CYDRADD 2ail PLANIC AT THE ISCO IESTYN ROBERTS 1,443
CYDRADD 2ail TWYN TERRORS XI NICK CROPPER 1,443

Llongyfarchiadau i Meilir Jones am gipio'r gwobr gyntaf mewn tymor agos iawn ar y brig.
Diolch am gefnogaeth pawb a ymdrechodd eleni a gobeithio y byddwch yn ymuno a ni eto am dymor 2021/2022

Congratulations to Meilir Jones for taking the first prize in a tight contest at the top.
Many thanks for your support this year and hope that you will all join us again for the 2021/2022 season.

xlsx

Ffantasi Ffwt Canlyniadau Terfynol Tymor 2020-2021

560.9KB
Download
Share via
FacebookTwitter
https://www.pitchero.com/clubs