HBCC Honours Board 2023


Batting
Phani Aarya 126 v Rodley CC.
Vishal Chudasama 112 v Cookridge CC.
Seyed Sharifi 104 v Shipley Providence CC.
Dhaval Shah 100* v Calverley St Wilfrids CC.
Nitin Gadhavi 101 v Cookridge CC.
Pranay Patel 87 v Muff Field CC.
Phani Aarya 83 v Shipley Providence CC.
Lyle Sandhu 84 v Shipley Providence CC.
Stuart Costello 75* v Cookridge CC.
Maharth Shah 74* v Calverley St Wilfrids CC.
Ankit Saxena 69 v Yeadon CC.
Ankit Saxena 67 v Cookridge CC.
Gaurav Gill 67 v Calverley St Wilfrids CC.
Henry Wareham 65 v Leeds Gladiators CC.
Archie Atwell 62 v Thornbury CC.
Seyed Sharifi 62 v Leeds Gladiators CC.
Ankit Saxena 60 v Cookridge CC.
Steve Manton 57 v Calverley St Wilfrids CC.
Ben Proctor 57 v Shipley Providence CC.
Phani Aarya 56 v Calverley St Wilfrids CC.
Jake Bowman 55* v Leeds Sikh CC.
Ravi Eedala 55 v Muff Field CC.
Lyle Sandhu 55* v St Chads CC.
Ankit Saxena 53 v St Chads CC.
Gul Fida Hussain 53 v St Chads CC.
Vishal Chudasama 52 v Leeds Gladiators CC.
Vishwanath Bobburi 51 v Leeds Gladiators CC.
Dhaval Shah 51 v Mayfield CC.

Bowling
Vishal Chudasama 8-15 v Rodley CC.
Steve Costello 6-94 v Muff Field CC.
Vishwanath Bobburi 5-17 v St Chads CC.
Simon Timperley 5-24 v Leeds Gladiators CC.
Ben Proctor 5-25 v Cookridge CC.
Gaurav Gill 5-28 v Shipley Providence CC.
Jaydipsinh Chudasama 5-41 v Leeds Sikh CC.