Saturday XI
Squad
Kush Pandya

Kush Pandya

Looks like Kush Pandya didn’t play this season

Team Sponsors

Training kit Sponsor - V5