Training kit Sponsor - V5
Nitin Chhibbar

Nitin Chhibbar

Batsman Right Handed
Looks like Nitin Chhibbar didn’t play this season

Team Sponsors

Training kit Sponsor - V5