Hannah Kemish

Hannah Kemish

Scrum Half
Looks like Hannah Kemish didn’t play this season

Also plays for

2nd XV (Ladies)

Team Sponsors

Club Sponsor - Trethowans Solicitors
Shirt Sponsor - J L Corinthian
Shirt Sponsor - Foreman Homes