Kit Supplier - VSN SportPrinciple Partner - Avenir AnalyticsPrinciple Partner - OndinePrinciple Partner - Bruntsfield Sports