FFANTASI FFWT
  1. 2012-2013
  2. 2013-2014
FFANTASI FFWT
  1. 2012-2013
  2. 2013-2014
2012-2013
FFANTASI FFWT 1 of 2

1. 2012-2013


Diolch o galon i chwi am ymuno yn yr hwyl eto eleni ac am eich cefnogaeth dros y Tymor.

Many thanks for participating in the fun again this year, and for your loyal support for the Season.

Ennillwyr Tymor - 2012/2013 - Season Winners

1. CEFN ELAN XI - DYLAN E JONES 1,635pts

2. PARRY'S PWFFS - DANIEL PARRY 1,563pts

3. MAGNERS FC - EIFION WILLIAMS 1,555pts

“MEWN UNDEB MAE NERTH”

xls

Ffantasi Ffwt - Final Table

361.5KB
Download