FFANTASI FFWT
  1. 2012-2013
  2. 2013-2014
FFANTASI FFWT
  1. 2012-2013
  2. 2013-2014
2013-2014
FFANTASI FFWT 2 of 2

2. 2013-2014


CPD LLANRUG UNITED FC - FFANTASI FFWT 2013/2014

Diolch o galon i chwi am ymuno yn yr hwyl eto eleni, diolchaf i chwi ymlaen llaw am eich cefnogaeth, a dymunaf phob lwc i bawb.

“MEWN UNDEB MAE NERTH”

Many thanks for participating in the fun again this season, my we thank you in advance for your support, and wish you all good luck.

xlsx

January 2014 Transfer List

18.6KB
Download